loading

Shuntak Taileung

Shuntak Taileung

花式: 9004, 9008, 8830LL (廚房組合櫃)

 

廚房組合櫃主要運用了光面的木材,配合燈光的照射,反射出深淺不一的色度,增加視覺的空間感之餘,突顯出高貴典雅的感覺。